I början av 2020 kommer en ny publikation av Psykisk Ohälsa - Allmän Medicin och Allmän Psykiatri med DSM-5 och ICF Klassifikationer. Boken är skriven av Curt Nyström och Orvar Nyström. 

Boken berör möten med människor i behov av återhämtning, behandling, rehabilitering och habilitering för ökad delaktighet inom viktiga livsområden inkluderat arbete. Den vill förmedla allmänpsykiatriska kunskaper till personal som möter patienter inom dessa områden. I texten riktas uppmärksamheten mot de förmåge- begränsningar, som är vanligt förekommande vid olika psykiatriska sjukdomstillstånd. Boken vänder sig till, primärvård, personal inom vård-, stöd-, omsorgsverksamheter, HR -funktioner och till samverkansparter och kan också användas vid utbildningar av paramedicinska specialister som sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, beteendevetare som några exempel.

Används också som ett referensverk tillsammans med Quic Diagnos verktygen SCI-93 -Kartläggning av Stressreaktion och ICF -Stressrelaterad Ohälsa.

NYHET 2019: Quic Diagnos patientversion av SCI-93 med symtomskattning, självhjälpsprogram samt konkreta tips och råd vid stressreaktion.