SCI Patient -Självhjälp vid Stressreaktion

Patientanpassad och användarvänlig version av SCI-93 med symtomskattning, självhjälpsprogram samt konkreta tips och råd vid stressreaktion. 

 

 

Prisinformation och Beställ Här!