Psykisk Ohälsa - Referenslitteratur

Boken berör möten med människor i behov av återhämtning, behandling, rehabilitering och habilitering för ökad delaktighet inom viktiga livsområden inkluderat arbete. Den vill förmedla allmänpsykiatriska kunskaper till personal som möter patienter inom dessa områden. I texten riktas uppmärksamheten mot de förmågebegränsningar, som är vanligt förekommande vid olika psykiatriska sjukdomstillstånd.

Boken vänder sig till primärvård, personal inom vård-, stöd-, omsorgsverksamheter, HR -funktioner och till samverkansparter.

Kan med fördel användas vid utbildningar av paramedicinska specialister som sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, beteendevetare som några exempel. Används separat eller som referenslitteratur tillsammans med QUIC DIAGNOS verktygen ICF-Stressrelaterad Ohälsa och SCI-93 - Kartläggning av Stressreaktion. Klart för leverans i april 2021. Prisinformation och Beställ Här!