SCI Patient Självhjälp

Självhjälp vid Stressreaktion

Patientanpassad och användarvänlig version av SCI-93 med symtomskattning, självhjälpsprogram samt konkreta tips och råd vid stressreaktion. 

 

169,00 SEK