SCI-93 Kartläggning av Stressreaktion

SCI - Stress and Crisis Inventory. Ett screeningsverktyg för att identifiera ett pågående stresstillstånd. Används av läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer. Vårdbehovet identifieras snabbare och guiden uppskattas av patienterna.

 

  • Validerat arbetsredskap
  • Kartläggning av tillståndet
  • Självhjälpsprogram
  • Redovisningsmall
169,00 SEK