SCI-93

Kartläggning av Stressreaktion

SCI - Stress and Crisis Inventory. Ett screeningsverktyg för att identifiera ett pågående stresstillstånd. Används av läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer. Vårdbehovet identifieras snabbare och guiden uppskattas av patienterna.

-Validerat arbetsredskap

-Kartläggning av tillståndet

-Självhjälpsprogram

-Redovisningsmall

169,00 SEK