ICF

Stressrelaterad Ohälsa

ICF - Stressrelaterad Ohälsa en Hälsoklassifikation med Helhetsperspektiv. Arbetsredskap för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer. Praktiskt redskap med väl fungerande samverkansspråk för säker och trygg kommunikation mellan vård och myndigheter.

-Instruktion för användning

-Slut på Intygskrångel

-Diagnostiska kriterier

-Ditt stöd i dialogen med patienten

169,00 SEK