ICF Stressrelaterad Ohälsa

ICF - Stressrelaterad Ohälsa en Hälsoklassifikation med Helhetsperspektiv. Arbetsredskap för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer. Praktiskt redskap med väl fungerande samverkansspråk för säker och trygg kommunikation mellan vård och myndigheter.

 

  • Instruktion för användning
  • Slut på Intygskrångel
  • Diagnostiska kriterier
  • Ditt stöd i dialogen med patienten
169,00 SEK