Om Premedica

I slutet av 1990 talet infördes det obligatoriska momentet att alla sjukdomar, symtom och operationer skall anges med ICD-10 kod och KVÅ-kod i journal och epikris. Detta blev en smärre (R57.9 Chock UNS) för läkarkåren. Detta moment tar oacceptabelt lång tid. Undertecknad arbetade vid tillfället som medicinjour på akuten på Borås lasarett. Vare sig jag eller någon annan kunde använda den stora ICD-10 boken på ett bra sätt vilket var frustrerande. Där och då föddes tanken om Quic Diagnos. Varför skulle t.ex en kardiolog bära på koder som ögonläkaren eller en gynekolog använder? Quic Diagnos blev ett specialistanpassat kodhjälpmedel. Sedan starten 1998 har efterfrågan bara blivit större och idag finns QUIC DIAGNOS (ICD-10) i 23 olika versioner i Sverige. Till vår hjälp med urvalet av koder anlitar vi de duktigaste specialisterna eller arbetar direkt med specialistläkarföreningarna. Allt för att Quic Diagnos hela tiden skall vara uppdaterad och innehålla det som varje läkare behöver. Detta har gjort att Quic Diagnos är det mest använda kodningsverktyget på arbetsgolvet. Nu finns QD också som app till iPhone, Android och även som online version till datorn i samma lättarbetade format som foldern.

 

Premedica åtar sig inredningsuppdrag och projektledning för en anpassad miljö på olika vårdinrättningar. Allt i från väntrum till hela mottagningar. Koncept och design med patient och arbetsmiljö i fokus. Förfrågan och offert: info@premedica.se

 

Premedica har också ett brett sortiment av produkter och hjälpmedel anpassade främst för diabetiker men också för andra patientgrupper; Reumatiker, Ögon: FRIO kylfodral, iCOOL medicinska transportväskor, ALLPRESAN - krämskum, TIMESULIN - det smarta pennlocket och BLOC - druvsocker är några av de populära produkter vi jobbar med. Mer om detta och mycket mer finner du i vår webshop Romalore.com