ICF - Hälsoklassifikation med Helhetsperspektiv

Arbetsredskapet för läkare, sjukgymnaster, sköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer. ICF - Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshiner och hälsa är ett praktiskt redskap som beskriver funktionsnedsättningar och begränsningar av förmåga, men också de funktioner och förmågor som finns kvar med ett väl fungerade samverkansspråk för säker och trygg kommunikation mellan vård och myndigheter. Prisinformation och Beställ Här!